Privacyverklaring

Pascal's Angels , gevestigd aan Marsstraat 111, 2024 GC, Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.pascalsangels.com

Marsstraat 111,

2024 GC, Haarlem

+31654753417

Pascal Boogaert is de Functionaris Gegevensbescherming van Pascal's Angels Hij is te bereiken via pascal@pascalsangels.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Pascal's Angels verwerkt je persoonsgegevens gebruikt je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons.

Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en aanvragen

- Telefoonnummer

- Emailadres

- Overige persoonsgegevens die bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch zijn ingeschakeld.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intenties te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. hebben van ouders van voogd. We kunnen echter niet controleren van een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die persoonlijke gegevens verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via pascal@pascalsangels., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Pascal's Angels verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- Pascal's Angels verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier die wij nodig hebben, zoals gegevensaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Pascal's Angels bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens verzameld worden. Wij bewaren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > 7 jaar > Om je te koppelen aan opdrachtgevers

Personalia > 7 jaar > Om je te koppelen aan opdrachtgevers

Adres > 7 jaar > Om je te koppelen aan opdrachtgevers

Overige gegevens > 7 jaar > Om je te kunnen koppelen aan opdrachtgevers

Delen van persoonsgegevens met derden

Pascal's verkopen gegevens niet aan derden en zal deze verstrekken indien nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou van om te voldoen aan een. Met bedrijven die jouw verwerking verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en zorgvuldigheid van jouw gegevens. Pascal's Angels blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of toepassingen, die wij gebruiken

Pascal's Angels gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruik. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en gebruiken bij jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website bereiken. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren van te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toekomstige gegevensverwerking in te trekken van bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Pascal's Angels en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat bevat dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou in een computerbestand naar jou van een ander, door jou organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens van verzoek tot intrekking van je toestemming van bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar pascal@pascalsangels.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machineleesbare zone, de strook met nummers inclusief het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Pascal's Angels willen u wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Pascal's Angels neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed zijn of er gegevens van misbruik, neem dan contact op via pascal@pascalsangels.com